Cinestar Split

Put brodarice 6, Centar Joker, Split

1 400 četvornih metara
5 kino dvorana
Ukupno 685 sjedala
Extreme dvorana (dvorana 3)
Prostor  i dvorane prilagođeni osobama s posebnim potrebama
„wall to wall“  i  „floor to ceiling“ filmska platna
Dolby Digital EX i DTS  vrhunski zvučni sustav

RealD 3D tehnologija
Digitalni projektori najnovije generacije
oko 170 filmskih naslova godišnje 
Broj dvorane Broj sjedala Mjesto za osobe
s invaliditetom
1 (RealD 3D) 115  2
2 (RealD 3D) 93  2
3 (eXtreme i RealD 3D) 198  3
4 (RealD 3D) 163  3
5 117  -