Higher Frame Rate

Double Flash tehnologija u HFR (Higher Frame Rate) znači 48 sličica po oku s multiplikacijom 2 puta čime se dobiva 192 sličice u sekundi. Takvim prikazom kvaliteta 3D prikaza je još bolja. Kvaliteta filmova se u najvećoj mjeri očituje kod brzih scena u filmu, te kod pomicanja kamere u svrhu pratnje određenog objekta ili osobe u filmu. Samim smanjenjem multiplikacije sličica kvaliteta slike se povećava pogotovo kod brzih scena u filmu.

Sve RealD 3D dvorane CineStar kina omogućavaju posjetiteljima da filmove koji su snimani  u High Frame Rateu gledaju na velikim platnima i uživaju u filmovima kao nikada do sada.  Nema nadoplate za filmove koje će biti moguće gledati u ovoj naprednoj tehnologiji. Tehnologija HFR nije u IMAX i 4DX dvoranama.