Opći uvjeti korištenja Drive-in Pop up kino usluge

Opći uvjeti korištenja Drive-in Pop up kino usluge
Molimo Vas da se prije donošenja odluke o korištenju Drive-in Pop up kino usluge (pružatelj usluga društvo Blitz-CineStar d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Vice Vukova 6, OIB: 24146311117, (dalje u tekstu: "CineStar")) upoznate s ovim Općim uvjetima korištenja Drive-in Pop up kino usluge. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info@blitz-cinestar.hr ili osoblju CineStara.


Prihvaćanje Općih uvjeta
1. Kupnjom ulaznice za Drive-in Pop up kino uslugu prihvaćate ove Opće uvjete korištenja Drive-in Pop up kino usluge ("Opći uvjeti"), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja usluga CineStara.

2. Na sva pitanja koja nisu izričito uređena ovim Općim uvjetima, a koja su primjenjiva na Drive-in uslugu primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja Blitz–CineStara i/ili opći uvjeti korištenja drugih usluga Blitz-CineStara. U slučaju drugačijeg uređenja pojedinih pitanja ovim Općim uvjetima korištenja Drive-in Pop up kino usluge i drugim Općim uvjetima ili pravilima Blitz-CineStara, prednost u primjeni imaju ovi Opći uvjeti korištenja Drive-in Pop up kino usluge. 


Promjene Općih uvjeta
3. CineStar zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove Opće uvjete te takve promjene stupaju na snagu danom objave. CineStar Vam savjetuje da prije kupnje ulaznice za Drive-in Pop up kino usluge provjerite ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.


Opće informacije i pravila korištenja Drive-in Pop up kino usluge
4. Paket za Drive-in Pop up kino uslugu za pojedinu projekciju moguće je kupiti isključivo online putem stranice https://www.blitz-cinestar.hr/ (dalje u tekstu: CineStar stranica). Paket uključuje ulaznicu za jedno vozilo i 2xkokice to go. Ulaznica za Drive-in Pop up kino se može kupiti isključivo u paketu.

5. Jednom potvrđena kupovina paketa za drive in pop up kino uslugu više se ne može opozvati ili poništiti. Za kupljene, a ne iskorištene pakete, nije moguće tražiti povrat sredstava.

6. Transakcija se smatra uspješnom ukoliko na Vašu e-mail adresu, koju ste naveli prilikom registracije, stigne potvrda o autorizaciji transakcije od Corvus Pay sustava te CineStar Online potvrda s QR kodom kupljenog paketa.

7. Maksimalan broj osoba u vozilu je ograničen na dvije osobe, osim za obitelji u kojem slučaju po dozvoljenom kapacitetu vozila. Ukoliko se u vozilu nalazi više osoba od dozvoljenog, neće Vam biti dozvoljen ulazak u drive-in arenu.

8. Projekcije se održavaju na parkiralištu Arena centra (drive-in arena) prema rasporedu koji je objavljen na CineStar stranici. Korisnici trebaju voditi računa o dobnim preporukama za pojedinu projekciju.

9. DRIVE-IN paket nije moguće platiti bonus ulaznicama i bonus bodovima s Loyalty kartice niti nije moguće koristiti kinoulaznice ili kupone osvojene na nagradnim igrama.

10. Vozila se raspoređuju na parkiralištu prema redoslijedu dolaska i na mjesta određena od strane djelatnika CineStar-a. Vozila većih dimenzija se raspoređuju u zadnje redove.

11. Ograničenje brzine vožnje u drive-in areni je ograničeno na 10 km/h. Nakon što ste se parkirali preporuča se ručnom kočnicom osigurati neželjeno kretanje vozila.

12. Nije dopušten ulaz vozilima višim od 2 metra. Kabrioleti moraju imati podignut krov prilikom ulaska u drive-in arenu, tijekom projekcije i sve do napuštanja drive-in arene.

13. Prilikom ulaska u drive-in arenuse skeniraju ulaznice i dijele kokice to go kroz lijevi prozor vozila (vozačev prozor) te su posjetitelji dužni prilikom ulaska pripremiti bar code sa isprintanu ili u mobitelu pohranjenu ulaznicu.

14. Tijekom projekcije motor i svjetla vozila moraju biti ugašeni te je zabranjeno korištenje zvučne i svjetlosne signalizacije.

15. Tijekom projekcije i boravka u drive-in areni je obvezno zadržavanje u vozilu, osim za potrebe odlaska u sanitarni čvor. Kako vozilo mora biti ugašeno tijekom projekcije vodite računa da ponesete i topliju odjeću za slučaj da Vam u vozilu bude hladno. 

16. Dopušteno je otvaranje isključivo prednjeg lijevog prozora (vozačevog prozora) za potrebe interakcije sa osobljem.

17. Vozila moraju imati FM prijemnik jer je prijenos zvuka omogućen isključivo putem radio prijemnika u vozilu. Molimo vodite računa o tome da je moguće da se uslijed dužeg korištenja FM prijemnika bez rada motora isprazni akumulator te ne savjetujemo dolazak na projekciju ako Vaše vozilo nije ispravno. U slučaju da nakon projekcije ne možete upaliti vozilo molimo kontaktirajte osoblje CineStar-a koje će Vam pokušati pomoći.

18. Za vrijeme projekcije i tijekom boravka u drive-in areni obvezni ste poštivati sigurnosna upozorenja nadležnih tijela i upute osoblja CineStara.

19. Zabranjeno je odlaganje otpadaka izvan vozila.

20. U drive-in areni su osigurani sanitarni čvorovi. Prilikom posjeta sanitarnom čvoru dužni ste poštivati propisani razmak od minimalno 1 m između dvije osobe.

21. Drive-in arena se otvara 60 minuta prije početka projekcije, a dolazak se savjetuje najmanje 30 minuta ranije kako bi se izbjegle gužve.

22. U slučaju nepogodnih vremenskih uvjeta ili zbog nepredviđenih događaja projekcija može biti prekinuta i/ili odgođena, u kojem slučaju posjetitelj ostvaruje pravo na povrat novca za uslugu koja je plaćena, a nije isporučena.

23. Tijekom boravka u drive-in areni nije dozvoljena konzumacija alkohola.

24. U slučaju kršenja pravila sadržanih u ovim Općim uvjetima i/ili drugih uputa CineStar-a morat ćete napustiti drive-in arenu bez prava na naknadu troškova plaćenog paketa.


Odgovornost
25. Drive-in pop up kino uslugu koristite isključivo na Vašu vlastitu odgovornost.

26. CineStar ne odgovara za slučaj nemogućnosti korištenja Drive-in pop up usluge zbog neispravnosti vozila posjetitelja (npr. ako na vozilu nestane struje pa se ne može pratiti FM signal i sl.).

27. CineStar ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati posjetitelju i/ili na vozilu posjetitelja zbog vanjskih uvjeta koji nisu pod utjecajem CineStar-a ili zbog postupanja posjetitelja protivno sigurnosnim uputama i upozorenjima danim u ovim Općim uvjetima.

28. CineStar ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak, oštećenje ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja Drive-in pop up kino usluge.

29. CineStar ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepropisnog postupanja ili postupanja protivno ovim Općim uvjetima za vrijeme korištenja Drive-in pop up kino usluge.


Opće odredbe
30. Na odnos između Vas i CineStara primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.