Opći uvjeti korištenja Poklon bonova

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA POKLON BONOVA (POKLON KARTICE I GOLD CLASS POKLON BON-a)


Opće odredbe 
1. Poklon kartice i Gold Class Poklon bon (dalje u tekstu zajedno: Poklon bonovi) izdaje Blitz-CineStar d.o.o., Vice Vukova 6, Zagreb, OIB: 24146311117 (u daljnjem tekstu: Izdavač). Nositelj Poklon bonova (u daljnjem tekstu: Nositelj) može biti svaka fizička ili pravna osoba koja zatraži na blagajni kina ili putem B2B prodaje Poklon karticu ili Gold Class Poklon bon. Korisnik Poklon bona je Nositelj ili osoba koju je Nositelj ovlastio na korištenje Poklon bonova. Nositelj i korisnik Poklon bonova ne moraju biti ista osoba. Poklon bonovi ne glasi isključivo na Nositelja i prenosivi su. Korištenjem Poklon bonova i/ili rezervacijom i/ili narudžbom usluge koja se plaća Poklon bonom i/ili kupnjom ili drugim stjecanjem Poklon bona, prihvaćate ove Opće uvjete korištenja Poklon bonova ("Opći uvjeti"), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja usluga Izdavača koja se primjenjuju u trenutku korištenja istih. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo Vas nemojte koristiti Poklon bonove, rezervirati, naručivati usluge koje se plaćaju Poklon bonovima, odnosno kupovati ili na drugi način stjecati Poklon bonove za korištenje usluga Izdavača. Na sva ostala pitanja vezana uz usluge, plaćanje kao i općenito uz korištenje mutipleksa CineStar primjenjuju se važeća pravila u trenutku korištenja istih.
2. Izdavač zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove Opće uvjete te takve promjene stupaju na snagu danom objave. Nastavljanjem korištenja Poklon bonova nakon promjene Općih uvjeta smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Izdavač Vam savjetuje da prije korištenja bilo kojeg Poklon bona, rezervacije, narudžbe, kupnje ili drugog korištenja usluga Izdavača vezanih uz Poklon bonove provjerite ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.
3. Korisnik je dužan čuvati svoj Poklon bon i savjesno postupati s istim te ga koristiti isključivo u skladu s ovdje navedenim Općim uvjetima korištenja.
4. Ne može se tražiti gotovinski povrat uplaćenih novčanih sredstava sa Poklon kartice niti povrat sredstava za kupnju Gold Class Poklon bona.
 
5. Poklon bonovi Vam ne garantiraju mjesto na određenoj projekciji, stoga savjetujemo da Nositelj ili osoba koju je Nositelj ovlastio na korištenje Poklon bonova rezervira ulaznice za željenu projekciju. Rezervaciju ulaznica moguće je izvršiti sukladno Općim uvjetima poslovanja.

6. Ukoliko Izdavač odluči, iz bilo kojeg razloga, povući Poklon bonove iz opticaja, Korisniku će biti omogućeno da iskoristi Poklon bonova u razdoblju od najmanje 3 mjeseca od dana kada je donesena odluka o povlačenju. O takvoj mogućoj odluci Korisnik će biti obaviješten putem web stranice Izdavača (www.blitz-cinestar.hr i www.kaptolcinema.hr).

7. Nositelj je dužan čuvati svoj Poklon bon i odgovorno postupati s njim te ga koristiti isključivo u skladu s ovdje navedenim Općim uvjetima. Isto tako, zbog sigurnosti i sprječavanja zlouporaba, Nositelj, odnosno Korisnik su obvezni paziti da se svi postupci na prodajnom mjestu obavljaju u njegovoj nazočnosti, kao i da se sve moguće nejasnoće ili nepravilnosti odmah riješe.
8. Izdavač ne prikuplja i ne obrađuje osobne podatke Nositelja ili osobe koju je Nositelj ovlastio na korištenje vezano uz korištenje Poklon bonova.
Izdavač kao voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke Nositelja vezane uz izdavanje Poklon bonova putem B2B prodaje sukladno važećim propisima i samo u svrhe koje su nužne radi izdavanja ponude i plaćanja. Detalji vezani za način prikupljanja i obradu osobnih podataka te prava Korisnika kao ispitanika i kako ih ostvariti propisani su u Izjavi o privatnosti koja je dostupna na stranici www.blitz-cinestar.hr/izjava-o-privatnosti, https://www.kaptolcinema.hr/izjava-o-privatnosti i na blagajni kina. Molimo da se prije davanja Vaših osobnih podataka upoznate sa sadržajem iste.
9. Za rješavanje mogućih sporova nadležan je sud u Zagrebu.
 
Gubitak Poklon bona
10. Izdavač ne preuzima nikakve financijske obveze ili odgovornost za štetu koja nastane uslijed gubitka ili krađe Poklon bona. Izdavač ne jamči i nije dužan nadoknaditi moguće umanjenje pozitivnog salda nastalo od trenutka gubitka Poklon bona pa do zaprimanja obavijesti o gubitku Poklon bona od strane Nositelja.
Reklamacije
11. Reklamacije, kao i dodatne informacije vezane uz korištenje Poklon bonova, moguće je rješavati na blagajni kina, putem telefona 01/ 6396 720 ili putem e-maila: info@cinestarcinemas.eu.
Izdavanje CineStar Poklon kartice
12. Nositelj može zatražiti Poklon karticu u iznosu od 100kn, 200kn ili 300kn na blagajni CineStar multipleksa ili putem B2B prodaje. Na prednjoj strani Poklon kartice naveden je iznos Poklon kartice. Na poleđini Poklon kartice ispisan je QR kod.
13. Poklon karticu nije moguće kupiti sredstvima (novčana sredstva i bonus bodovi) koja se nalaze na Stars Club kartici.
Korištenje CineStar Poklon kartice
14. Poklon karticu je moguće koristiti kao sredstvo plaćanja samo na blagajni kina. Korisnik Poklon kartice mora na blagajni predočiti fizičku Poklon karticu koja na poleđini ima vidljiv QR KOD kako bi mogao istu koristiti kao sredstvo plaćanja.
15. Poklon kartica nema rok trajanja.
16. Sav preostali iznos nakon prve kupnje prenosi se na postojeću ili novu Stars Club karticu i ne može se isplatiti u gotovini. Ukoliko ne posjedujete Stars Club karticu dužni ste ispuniti pristupnicu za istu i predati ju djelatniku na blagajni CineStar multipleksa. Tijekom korištenja Stars Club kartice primjenjuju se Opći uvjeti korištenja Loyalty kartica.
17. Poklon karticu je moguće koristiti u svim multipleksima CineStar u Hrvatskoj te u kinu Kaptol Boutique Cinema. Poklon kartica se koristi za kupovinu proizvoda i usluga u spomenutim multipleksima i to isključivo na blagajnama CineStara.

Izdavanje Gold Class poklon bona
18. Nositelj može zatražiti Gold Class poklon bon na blagajni CineStar multipleksa ili putem B2B prodaje. CineStar multipleksi u kojima je moguće kupiti Gold Class Poklon bon na blagajni kina:
CineStar Arena IMAX, Arena centar, Vice Vukova 6
CineStar Zagreb (Branimir centar), Branimirova 29
CineStar Novi Zagreb (Avenue Mall), Avenija Dubrovnik 16
CineStar Varaždin (Lumini centar), Ulica grada Lipika 15
19. Uz Gold Class Poklon bon dobit ćete i račun na kojem je iskazan QR KOD te datum izdavanja.
Korištenje Gold Class poklon bona
20. Gold Class poklon bon je moguće koristiti kao sredstvo plaćanja samo na blagajni kina uz predočenje računa na kojem je čitljiv QR KOD.
21. Gold Class poklon bon uključuje dvije kinoulaznice za kino Gold Class by PREMIUM VISA te dva menua po izboru gosta iz aktualne gastro ponude.
22. Poklon bon moguće je zamijeniti za željenu projekciju filma s redovnog programa kina Gold Class by PREMIUM VISA. Gold Class poklon bon može se iskoristiti u roku od 6 mjeseci od dana izdavanja, nakon čega više nije važeći. Gold Class poklon bon nije važeći za pretpremijerne projekcije filmova. Gold Class poklon bon vrijedi za sve dane i za sve projekcije, osim specijalnih akcija/evenata koji su po cjeniku skuplji od standardnih projekcija (npr. Valentinovo...).