Opći uvjeti plaćanja putem Interneta

Opći uvjeti plaćanja putem Interneta
Molimo Vas da se prije početka korištenja bilo koje usluge plaćanja ("usluga") putem Internet stranica www.blitz-cinestar.hr ("stranice") (pružatelj usluga društvo Blitz-CineStar d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Vice Vukova 6, OIB: 24146311117 ("Blitz-Cinestar")) upoznate s ovim Općim uvjetima plaćanja putem Interneta. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info@cinestarcinemas.eu
 
Prihvaćanje Općih uvjeta
1. Korištenjem usluge putem stranica, prihvaćate ove Opće uvjete plaćanja putem Interneta ("Opći uvjeti"). Ukoliko se ne slažete s navedenim molimo vas da dalje ne koristite navedenu uslugu.
2. Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovim Općim uvjetima primjenjuju se Opći uvjeti korištenja Internet stranica www.blitz-cinestar.hr koji su dostupni ovdje.
 
Promjene Općih uvjeta
3. Blitz-CineStar zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete, te takve promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem korištenja usluge smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Blitz-Cinestar Vam savjetuje da periodično provjeravate ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.
 
Kupovina kinoulaznica putem Stars Club 2x Bonus kartice
4. Kupovina kinoulaznica putem Stars Club 2x Bonus kartice podliježe slijedećim uvjetima:
· Jednom potvrđena kupovina kinoulaznica više se ne može opozvati ili poništiti.
· Za kupljene, a nepreuzete kinoulaznice, nije moguće tražiti povrat sredstava (novca, bonus kinoulaznica, bodova...).
· Kinoulaznice kupljene putem Interneta možete preuzeti na blagajni kina, na Cinematu, ili ih ispisati pomoću print@home usluge.
· Uporaba Web koda za preuzimanje kinoulaznica na blagajnama ili na Cinematu nije dozvoljena u svrhu ulaska u kino dvoranu (u dvoranu se može ući isključivo uz predočenje kinoulaznice).
· Za online kupovinu kinoulaznica nužno je upisati ispravan broj kartice i PIN-a kojeg ste odabrali na blagajni kina ili prilikom online aktivacije Stars Club 2 x Bonus kartice.
· Blitz-CineStar zadržava pravo promjene kinodvorane u kojoj će se održati projekcija za koju ste kupili ulaznice.
· Blitz-CineStar zadržava pravo otkazivanja projekcije, kao i promjene u rasporedu ili terminu prikazivanja filmova. U tim slučajevima, za ulaznicu kupljenu putem Stars Club 2x Bonus kartice, imate pravo tražiti povrat novca, ili ju zamijeniti za isti film u nekom drugom terminu.
· Prije nego što kupovinu konačno potvrdite, provjerite podatke o željenom filmu, vremenu i mjestu projekcije te sve ostale podatke koje unosite u sustav jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
· Blitz-CineStar ne odgovara za zlouporabe Stars Club 2 x Bonus kartice koje su posljedica korištenja usluge internetske prodaje na neodgovarajuće zaštićenom računalu.
· Storniranje ili zamjena kupljenih ulaznica nije moguća (osim u slučaju točke 7 gore).
· Na Stars Club 2XBonus karticu je moguće izvršiti nadoplatu putem Interneta. Minimalna nadoplata iznosi 60,00 kn te se svaka slijedeća povećava za isti iznos.
· Nadoplata se odnosi na polaganje gotovine, a ne na polaganje kinoulaznica.
 
Kupnja ulaznica putem Interneta bankovnim karticama
5. Kinoulaznice je moguće kupiti korištenje slijedećih bankovnih kartica:
· Diners Club kreditnom karticom
· EuroCard/MasterCard kreditnom karticom
· Visa kreditnom i debitnom karticom
· Maestro debitnom karticom; i
· American Express kreditnom karticom.
 
6. Postupak online kupovine vrši se na slijedeći način:
· odaberite na glavnoj stranici KUPI ULAZNICE ONLINE;
· odaberite željeno CineStar kino;
· odaberite film i termin;
· registrirajte se kao korisnik ili kao gost; - odaberite broj kinoulaznica koje želite kupiti (maksimalno 10 kinoulaznica);
· odaberite red i sjedala;
· odaberite vrstu plaćanja;
· provjerite točnost svojih podataka za plaćanje prije potvrđivanja narudžbe;
· izvršite plaćanje putem Corvus Pay sučelja;
· transakcija se smatra uspješnom ukoliko na Vašu e-mail adresu, koju ste naveli prilikom registracije, stigne potvrda o autorizaciji transakcije te CineStar Online potvrda s Web kodom kupljenih kinoulaznica;
· ispišite dva primjerka kinoulaznice (preporučamo i jedan za Vašu evidenciju) koji će se odmah nakon plaćanja pojaviti na Vašem ekranu;
· po dolasku u kino predočite Vašu kinoulaznicu djelatniku za kontrolu kinoulaznica.
 
7. Online kupovina kinoulaznica kreditnim/debitnim karticama podliježe slijedećim uvjetima:
· Online kupovina kinoulaznica odnosi se na redovne kinoulaznice, kinoulaznice za matineje, ponoćne pretpremijere, skrivene pretpremijere, alternativne sadržaje (opera, balet,...), kao i ostale sadržaje određene kinoprogramom
· Online kinoulaznice nije moguće kupiti studentskom karticom.
· Kinoulaznice za posebne akcije koje odredi Blitz-CineStar (ljetne akcije, itd.) nije moguće kupiti Online
· Kinoulaznice je moguće online kupovati sve do početka projekcije.
· Jednom transakcijom moguće je kupiti maksimalno 10 kinoulaznica.
· Ukoliko izgubite ili zaboravite ispisanu kinoulaznicu, istu možete preuzeti uz pomoć Web koda na blagajnama kina ili na Cinematu.
· Web kod nalazi se na ispisanoj kinoulaznici.
· Uporaba Web koda nije dozvoljena u svrhu ulaska u kinodvoranu (u dvoranu se može ući isključivo uz predočenje kinoulaznice).
· Blitz-CineStar zadržava pravo promjene kinodvorane u kojoj će se prikazivati film za koji ste kupili kinoulaznice.
· Blitz-CineStar zadržava pravo otkazivanja projekcije, kao i promjene u rasporedu ili terminu prikazivanja filmova. U tim slučajevima, za kinoulaznicu kupljenu online, imate pravo tražiti povrat novca, ili ju zamijeniti za isti film u nekom drugom terminu.
· Prije nego što kupovinu konačno potvrdite, provjerite podatke o željenom filmu, vremenu i mjestu projekcije te sve ostale podatke koje unosite u sustav jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
· Blitz-CineStar ne odgovara za zlouporabe kartica koje su posljedica korištenja usluge internetske prodaje na neodgovarajuće zaštićenom računalu.
· Storniranje ili zamjena kupljenih kinoulaznica nije moguća (osim u slučaju točke 10).
· Jednom potvrđena kupovina kinoulaznica više se ne može opozvati ili poništiti.
· Za kupljene, a nepreuzete kinoulaznice, nije moguće tražiti povrat sredstava.
· Bonus sustav vrijedi i za online kupovinu kinoulaznica ukoliko se posjetitelji prilikom kupovine prijave kao korisnici Stars Club 2 x bonus kartice.
 
 
Print@home
8. Print@Home je usluga ispisa kinoulaznice kupljene online. U tom slučaju nije potrebno ispisivati kinoulaznice na Cinematima ili blagajnama kina. Kinoulaznica se može ispisati o vlastitom trošku i u vlastitoj organizaciji (primjerice kod kuće ili u uredu).
9. Usluga Print@Home koristi se na sljedeći način:
Na web stranici CineStara (www.blitz-cinestar.hr), nakon odabira željenog CineStar kina, korisnik treba upisati svoj PIN. Zatim je potrebno odabrati filmski naslov, dan, termin, dvoranu i mjesto sjedenja. Transakcija se smatra uspješnom ukoliko na Vašu e-mail adresu, povezanu sa Stars Club karticom, stigne CineStar potvrda s Web kodom kupljenih kinoulaznica. Ukoliko mail s potvrdom nije došao u folder primljene pošte, potrebno je provjeriti folder neželjene pošte.Korisnik ispisuje kinoulaznicu na kojoj se nalazi Web kod. Prilikom dolaska u CineStar i ulaska u kinodvoranu, korisnik pokazuje kinoulaznicu djelatniku koji očitava Web kod i prema porukama sa čitača dopušta ili ne dopušta ulazak u dvoranu. Za cijelu transakciju ispisuje se jedna print@home ulaznica s jednim Web kodom. Ukoliko korisnik kupuje više kinoulaznica, potvrda s jednim Web kodom vrijedi za sve kupljene kinoulaznice u toj transakciji. Isti Web kod može se koristiti samo jednom.
 
Zaštita Vaših podataka
10. Kako bi ostvarili pravo na online kupovinu kinoulaznica potrebno je prilikom postupka kupovine dati određene osobne podatke i podatke o kreditnoj/debitnoj kartici te prikupljanje takvih osobnih podataka podliježe Izjavi o privatnosti.
11. Svi podaci o korisničkoj kartici su šifrirani VeriSign SSL certifikatom, radi maksimalne sigurnosti i zaštite podataka.
12. Kako bi zaštita Vaših podataka bila potpunija, povjerljive informacije o karticama (broj kartice, datum važenja i CVV kod) koje ste naveli se ne pohranjuju na serveru CineStara.
13. Transakcijom putem Vaše kartice upravlja treća strana (Corvus Pay) koja zaprima broj kreditne/debitne kartice i ostale osobne podatke isključivo za identifikaciju i odobrenje transakcije. Corvus Pay se brine o sigurnosti Vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica. Prijenos podataka osiguran je korištenjem TLS sigurnosnog protokola. U slučaju neovlaštenog korištenja Vaših osobnih podataka i/ili broja kreditne/debitne kartice, Blitz-CineStar ne snosi odgovornost.
 
Prigovori
14. Svi prigovori mogu se slati i u pisanom obliku na slijedeće adrese:
Blitz-CineStar d.o.o
Vice Vukova 6, 10000 Zagreb
MB: 01734067
OIB:24146311117