Opći uvjeti Studenske kartice

OPĆI UVJETI POSLOVANJA STUDENTSKOM KARTICOM

1. Izdavanje CineStar Studentske kartice
CineStar Studentsku karticu (u daljnjem tekstu: Kartica) izdaje Blitz-CineStar d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Vice Vukova 6, OIB: 24146311117 ("Blitz-CineStar"), u daljnjem tekstu: Izdavač. Kartica se može koristiti u svim CineStar multipleksima. Vlasnik Kartice je isključivo Izdavač. Nositelj kartice (u daljnjem tekstu: Nositelj) može biti svaki student u Republici Hrvatskoj koji ispuni i preda pristupnicu, predoči valjani index, iksicu ili potvrdu o statusu studenta uz valjanu identifikacijsku ispravu te jednokratno uplati iznos od 9,00 Kn (devet kuna). Korisnik Karticu može koristiti isključivo u skladu s ovdje navedenim uvjetima. Kartica glasi na ime Nositelja i isključivo je Nositelj Kartice može i smije koristiti. Student može imati samo jednu Karticu. Kartica je zaštićena šesteroznamenkastim PIN-om. Vaš PIN mora biti složenije formacije. Ljubazno Vas molimo da ne koristite kombinaciju brojeva u nizu, od manjih prema većima i obrnuto, te jednake brojeve u nizu (npr. 111111, 123456, 444444…). Nositelj je jedini ovlašten tražiti opoziv stare te izdavanje nove Kartice. Opoziv se može tražiti samo u slučaju gubitka Kartice. Kartica nije prenosiva na treću osobu.

2. Korištenje Kartice
Karticu je moguće koristiti isključivo na blagajnama za prodaju kinoulaznica i na prodajnim mjestima hrane i pića u CineStaru, osim na prodajnim mjestima alkohola i cigareta. Na Cinematu i na internetu moguće je samo pogledati stanje Index bodova na Kartici uz pomoć PIN-a. Vlasnik je prilikom kupovine u CineStaru dužan pokazati identifikacijsku ispravu radi ostvarivanja prava na pogodnosti koje Kartica omogućava, a koje su u skladu s ovdje navedenim uvjetima. Prilikom kupovine kinoulaznica i proizvoda na blagajni kina Nositelj kartice dužan je upisati svoj PIN kako bi potvrdio kupovinu. Kartica je valjana do 30.09. tekuće godine, a nakon toga Kartica prestaje važiti. Ponovno aktiviranje može se ostvariti osobnim dolaskom Nositelja na blagajnu CineStara, predočenjem valjanog indexa, iksice za tekuću godinu / potvrde o studiranju ovjerene na fakultetu, te važeće indentifikacijske isprave. Pri ponovnom aktiviranju nije potrebno ponovno uplatiti 9,00 kn, već Nositelju ostaje na korištenje ista Kartica s istim serijskim brojem. Index bodovi na Kartici čuvaju se i mogu se zamijeniti za CineStar index poklone max. unutar 12 (dvanaest) mjeseci nakon isteka valjanosti Kartice. Nositelj je dužan čuvati svoju Karticu i savjesno postupati s njome te je koristiti isključivo u skladu s ovdje navedenim Općim uvjetima.

3. Pogodnosti korištenja Studentske kartice
Nositelj Kartice može ostvariti sljedeće pogodnosti:
  • povoljnije cijene kinoulaznica (prema cijeniku važećem na dan kupovine ulaznica);
  • index bodovi;
  • studentski menu (prema cjeniku važećem na dan kupovine)

4. Kinoulaznica
Nositelj Kartice stječe pravo na povoljnije cijene kinoulaznica tijekom tjedna prema važećem cijeniku na dan kupovine ulaznica. Nositelj Kartice može kupiti samo 2 (dvije) kinoulaznice za isti dan. Ostali prodajni artikli u CineStaru mogu se kupovati neograničeno. Index bodovi se sakupljaju isključivo uz predočenje Kartice. Blitz-CineStar d.o.o. zadržava pravo promjene cijena kino ulaznica u izvanrednoj situaciji. Povoljnije kinoulaznice nije moguće kupiti za pretpremijere, Gold Class projekcije te za koncerte i boutique uslugu u Kaptol Boutique Cinema kinu.

5. Index bodovi
Nositelj Kartice stječe pravo na index bodove isključivo kupovinom na blagajnama u CineStaru uz predočenje Kartice i u skladu s ovdje navedenim uvjetima i to na način:
Kod svakog plaćanja kino ulaznice Karticom automatski se bilježe Index bodovi na računu Nositelja, u skladu s bonus programom. Za svaku kupljenu ulaznicu i studentski meni sa Studentskom karticom Nositelj dobiva jedan Index bod.

Prikupljene Index bodove moguće je zamijeniti za sljedeće CineStar Index poklone:
  • 10 Index bodova - Plakat filma po izboru*
  • 20 Index bodova - Studentski Meni
  • 30 Index bodova - 1 DVD** + Studentski Meni
* Izbor ovisi o raspoloživosti pojedinih plakata
** Izbor ovisi o raspoloživosti pojedinih DVD naslova. Lista DVD naslova objavljena je na službenoj web stranici CineStara.

6. Studentski combo
Nositelj Kartice stječe pravo na povoljnije cijene hrane i pića u CineStaru kupnjom Studentskog menija.

7. Gubitak Kartice
O mogućem uništenju, gubitku ili krađi Kartice, Nositelj je dužan odmah osobno obavijestiti Izdavača (info blagajna CineStara). Izdavač ne preuzima nikakve financijske obveze ili odgovornost za štetu koja nastane uslijed gubitka ili krađe Kartice. Opoziv Kartice od strane Nositelja moguć je samo ako je Nositelj naveo točne podatke koji moraju biti istovjetni s podacima koje je upisao na pristupnici prilikom izdavanja Kartice. Broj index bodova, u trenutku kada Izdavač zaprimi obavijest o prijavi gubitka ili krađe Kartice, odnosno Zahtjev za opoziv Kartice, prenosi se na novu Karticu. Prilikom izdavanja nove Kartice Nositelj je ponovno dužan jednokratno uplatiti 9,00 Kn (devet kuna). Izdavač ne jamči i nije dužan nadoknaditi moguće umanjenje Index bodova nastalih od trenutka gubitka Kartice pa do zaprimanja obavijesti o opozivu Kartice od strane Nositelja.

8. Reklamacije
Reklamacije kao i dodatne informacije, moguće je rješavati na info blagajni CineStara, putem telefona 01/6396 720 ili putem e-maila: starsclub@blitzcinestar.eu

9. Ostale odredbe
Potpisom pristupnice za ovu Karticu Nositelj potvrđuje da je obaviješten o sadržaju Općih uvjeta, da ih prihvaća i da se izrijekom slaže s njima, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja usluga Izdavača koja se primjenjuju u trenutku korištenja istih. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo Vas nemojte koristiti Karticu, rezervirati, naručivati usluge, odnosno kupovati ili na drugi način stjecati ulaznice za korištenje usluga Izdavača.
Na sva ostala pitanja vezana uz usluge, plaćanje kao i općenito uz korištenje mutipleksa Cinestar primjenjuju se važeća pravila u trenutku korištenja istih.
Index bodovi se ne mogu zamijeniti za gotovinu već isključivo za CineStar Index poklone u skladu s ovdje navedenim uvjetima. Pogodnosti povoljnije cijene ulaznica ne mogu se primjenjivati za ulaznice predstava koje se prikazuju pretpremijerno ili imaju poseban status zbog ograničenja na koje Izdavač ne može utjecati.

Ovi Opći uvjeti se odnose isključivo na svaku pojedinu Studentsku Karticu i ne mogu se na bilo koji način povezivati s bilo kojom drugom Karticom Izdavača, neke druge ustanove ili društva. Ukoliko Izdavač odluči, iz bilo kojeg razloga, povući Karticu iz opticaja, Korisniku će biti omogućeno trošenje Index bodova s Kartice u periodu od najviše 3 mjeseca od dana kada je donesena odluka o povlačenju. O takvoj mogućoj odluci Nositelj će biti obaviješten putem Interneta (www.blitz-cinestar.hr).

Izdavač zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove Opće uvjete te takve promjene stupaju na snagu danom objave. Nastavljanjem korištenja Kartice odnosno odnosne usluge nakon promjene Općih uvjeta smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Izdavač Vam savjetuje da prije korištenja Kartice, rezervacije, narudžbe, kupnje ili drugog korištenja usluga Izdavača provjerite ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

Za rješavanje mogućih sporova nadležan je sud u Zagrebu.

U dokumentu Izjava o privatnosti je opisano kako koristimo Vaše podatke, koja prava Vam jamči Uredba o zaštiti osobnih podatka, te kako ih ostvariti.